Dressyrkurser HT-19 INGA KURSER

Planeras under hösten – våren och sommaren, det finns alltid möjlighet att anpassa kursen för deltagarna.

Mina ordinarie kurser innehåller:

  • Ryttarens sits och inverkan
  • Hästens form och balans
  • Programträning

Jag kan tillhandahålla följande innehåll om intresse finns:

  • Arbete för hand longering/tömkörning
  • Unghästträning, sadeltämjning, visa hästen för hand, förbereda för visning
  • Löshoppning
  • Att lasta hästen

Alla kurser kommer att finnas här och på nyhetsrullen när det blir aktuellt för att anmäla sig.