FÖRÄLDRARKURS (INGA KURSER I RÅDANDE COVIDSITUATION)

Har Ponnylyckans Ridskola varje terminsstart se info och anmälningslista på anslagstavlan

  • För alla föräldrar som vill lära sig mer om:
  • Hur man närmar sig hästen, hästens syn och reaktioner
  • Hanterar den i stallmiljö och i ledsituation.
  • Vad utrustningen heter, hur den ser ut och vad som är vad
  • Praktisk genomgång om sadling och tränsning,
  • Hur sadel och träns skall sitta? 

   VARMT VÄLKOMNA!