SOMMARLÄGER 2019

2019-04-27

ANMÄLER GÖR DU VIA MAIL (NAMN BARN & VUXEN, ADRESS, TEL NR OCH GRUPP) ELLER PÅ EN ANMÄLNINGSLAPP I BROSCHYRSTÄLLET SOM DU GER TILL DIN RIDLÄRARE.

PONNYLYCKANS SOMMARLÄGER 2019
Ponnylyckans Ridskola & Träningscenter ligger 1.7 mil fr. Gbg, utmed Landvetter sjön, kommer ha följande 11 st. Dagridläger i juni-juli. Ponnylyckas ponnyer är mycket lugna och hanterbara även för de mindre barnen/okunniga föräldrar. Vi ta emot elever från helt nybörjare till grupper där vi arbetar med hästens grundform/ryttarens sits-inverkan och åker på tävling. Ridning sker i ridhus/paddock eller på vår ridslinga som är på inhägnat område. Lunch och fika medtages, det finns mikro och kylmöjlighet. Tider: ca.09.00 ? 16.00 eventuellt längre vissa dagar. Anmälan och betalningsvillkor finns på sista sidan.
Sommarlägren kommer som tidigare år vara förlagda under v. 25-27 med olika antal dagar och nivåer, flera läger kommer hållas parallellt då Ponnylyckan nu har betydligt fler ponnyer. Alla läger faktureras, fakturan skall vara betald senast 190531.
?Tävlingsläger? vilket innebär att vi åker iväg och hoppar en clear round tävling, detta läger (1B+2B). Kan du som rider från Gr. 2 och uppåt vara med på, du behöver inte hyra häst för att få deltaga på tävlingslägret 1B, dock har hyrryttaren företräde till ?sin hyrponny?. Läger 2B för hyrryttare & träningsgrupp. På tävlingslägren endast 6-7 st. ryttare så det blir mer intensiv träning för var och en?!
På 4/5-dagars lägret är det en övernattning/grupp (ridskolegrupp & tävlingsgrupp).

För att få deltaga på ponnylyckans ridläger måste man vara olycksfalls/ fritids försäkrad.

LÄGERFORMER 2018
1A). 190617-190620 Nyb Trav S ? Gr.1 * (9 pl.) 4-dgr 2 600 kr
1B). 190617-190620 Täv läger Gr. 2 ? Hyr/Tr gr, (7 pl.) 4-dgr 3 000 kr täv. Christel
2A). 190623-190627 Nyb trav s ? Gr. 2 (9 pl.) * 5-dgr 3 250 kr
2B). 190623-190627 Täv läger Hyr/Tr Gr. (7 pl.) * 5-dgr 3 750 kr täv. Christel
2C). 190629-190630 Nyb trav m ledare ? Gr. 1 (9 pl.) 2-dgr 1 300 kr
2D). 190629-190630 För vuxen grupperna (6-7 pl.) 2-dgr 1 400 kr vuxen C
3A). 190701-190704 Nyb Trav S ? Gr.1 * (9 pl.) 4-dgr 2 600 kr
3B). 190701-190704 Förb.Täv läger Gr. 1-2 (7 pl.)* 4-dgr 3 000 kr
3C). 190706-190707 Nyb trav m ledare ? Gr. 2 (16 pl.) 2-dgr 1 300 kr
EN DAGSLÄGER 700 KR
4A). 190708 Dagridläger en dag från helt nybörjare med förälder till NYB Trav Själva
4b). 190709 Dagridläger en dag från helt nybörjare med förälder till NYB Trav själva

LÄGERBESKRIVNING:

LÄGER NR: 1A + 3A BOM/HOPP & DRESSYR (4 DAGAR, 9 PL.)
För dig som rider i Nyb trav s - Gr. 1, ni kommer få jobba med sits ? balans - ridvägar.
För nyb. trav själva som inte galopperat har stora chanser att få testa galopp om ni har tillräckligt bra i balans - sits. Lättare hoppövningar, träna på att komma runt en hoppbana och dressyrprogram efter utbildning. Gruppindelning på ridpassen efter utbildning. Hästens dagliga skötsel och persedelvård. Sista kvällen grillar vi och har aktiviteter, för er som vill finns det övernattning * under enklare former
LÄGER NR: 2A HOPP & DRESSYR (5 DAGAR, 7 PL.)
För dig som rider i Nyb trav s - Gr. 2, ni kommer få jobba med sits ? balans ? ridvägar, programridning och hoppa. Avslutningsdagen rider ni dressyrprogram och hoppar under tävlingsliknande former. Gruppindelning på ridpassen om fullt läger efter utbildning. Hästens dagliga skötsel och persedelvård. Sista kvällen grillar vi och har aktiviteter, för er som vill finns det övernattning* under enklare former.
LÄGER NR: 1B TÄV LÄGER FRÅN GR. 2, (4-DAGAR, 7 PL.)
LÄGER NR: 2B TÄVLINGSLÄGER FÖR HYRRYTTARE (5 DAGAR, 7 PL)
För dig som rider i Gr. 2, Ridskolan och hopptränat på Ponnylyckans hoppträningar eller Hyr.
För er som vill tävla, lägret kommer erbjuda kunskap om det mesta som rör tävling.
Genomgång av TDB, lastträna hästen, hur rider jag fram, hur skall jag förbereda mig och hästen.
Vi åker och tävlar en CR i hoppning (2 starter/ekipage). En av kvällarna grillar vi och har aktiviteter, övernattning* under enklare former finns. Obs! Tävlingskostnaden, trp hyra, bensin och anmälningsavgift ingår INTE i lägeravgiften. Vi kommer behöva några föräldrar som hjälper till att köra transport. Övernattning *
LÄGER NR: 3B FÖRBEREDANDE TÄV. LÄGER
Här får du kunskap om det mesta runt att tävla, förbereda hästen och dig själv, att anmäla, att lasta hästen, hur går det till på tävlingen. Sista dagen gör vi som ?riktig? tävling härhemma, en dressyrstart och en hoppstart , med dressyrdomare utifrån.
LÄGER NR: 2C + 3C BOM/HOPP ÖVNING & GRUNDRIDNING (2 DAGAR, 9 PL)
Från Nyb Trav med Ledare ? Gr. 2. 2 ridlektioner/dag en ute ritt och en i paddocken/manegen, praktiska teoripass 2 ggr/dag i sadla - tränsa. Du får utökad kunskap i hästens skötsel - foder, samt praktisk teori kring detta samt persedelvård. Mycket tid kommer läggas på säker hästhantering, hur fungerar hästen., hålla, leda och sitta upp/av, kunna ställa in stigläder mm. gruppindelning om stor kunskapsskillnad. Förälder är välkommen att vara med hela eller delar av lägret. Avslutning med tårtkalas på lördag ef.
LÄGER NR: 2D VUXENLÄGER (2 DAGAR, 6 PL.)
I första hand för er som rider i Ponnylyckans vuxengrupp men kan bli plats över för andra också beroende på storlek ryttare-häst då antalet större ponnyer är starkt begränsat. 2 ridpass/dag.
Genomgång av häst-foder-skötselkunskap.
LÄGER NR: 4A & 4B BOMÖVNING & GRUNDRIDNING (1 DAG, 16 PL)
Dagridläger för dig som bara vill ha en dag på läger, lägerdeltagarna delas in efter utbildning 2 ridpass/dag. Förälder är välkommen att vara med hela eller delar av dagen (man kan anmäla till båda dagarna).