Angående coronaviruset Covid-19

2020-03-14

Ponnylyckan är måna om allas säkerhet och hälsa, både människors och hästars. Vi följer utvecklingen och rekommendationer från svenska myndigheter.
Lektionerna fortgår som vanligt MEN syskon, kompisar andra utomstående än den ridande och dennes förälder/annan vuxen bör stanna hemma.
Mer info här:
https://www.krisinformation.se/corona