SOMMAR LÄGER PÅ PONNYLYCKAN 2020

2020-03-14

LÄGERFORMER 2020
1A). 200615-200618 Nyb Trav S ? Gr.1 * (9 pl.) 4-dg 2 700 kr
1B). 200615-200618 Täv läger Gr. 2 ? Trän Gr, (6 pl.) * 4-dgr
3 100 kr täv. Christel
2A). 200621-200625 Nyb trav s ? Gr. 2 (15 pl.) * 5-dgr 3 375 kr
2B). 200621-200626Täv läger Dr spec II (4 pl.) * 6-dgr 3 850 kr täv. Christel
2C). 200627-200628 Nyb trav m ledare ? Gr. 1 (9 pl.) 2-dgr
1 350 kr
2D). 200627-200628 För vuxen grupperna (6-7 pl.) 2-dgr
1 400 kr vuxen C
3A). 200629-200702 Nyb Trav S ? Gr.1 * (9 pl.) 4-dgr 2 700 kr
3B). 200629-200702 Förb.Täv läger Gr. 1+-2 (6 pl.)* 4-dgr
3 100 kr (delvis Christel)
3C). 200704-200705 Nyb trav m ledare ? Gr. 2 (16 pl.) 2-dgR
1 350 kr
EN DAGS LÄGER 750 KR
4A). 200706 Dagridläger en dag från helt nybörjare med förälder till NYB Trav Själva
4b). 200707 Dagridläger en dag från helt nybörjare med förälder till NYB Trav själva

LÄGER NR: 1A + 3A BOM/HOPP & DRESSYR (4 DAGAR, 9 PL.)
För dig som rider i Nyb trav s - Gr. 1, ni kommer få jobba med sits ? balans - ridvägar.
För nyb. trav själva som inte galopperat har stora chanser att få testa galopp om ni har tillräckligt bra i balans - sits. Lättare hoppövningar, träna på att komma runt en hoppbana och dressyrprogram efter utbildning. Gruppindelning på ridpassen efter utbildning. Hästens dagliga skötsel och persedelvård. Sista kvällen grillar vi och har aktiviteter, för er som vill finns det övernattning * under enklare former
LÄGER NR: 2A HOPP & DRESSYR (5 DAGAR, 15 PL.)
För dig som rider i Nyb trav s - Gr. 2, ni kommer få jobba med sits ? balans ? ridvägar, programridning och hoppa. Avslutningsdagen rider ni dressyrprogram och hoppar under tävlingsliknande former. Gruppindelning på ridpassen efter utbildning. Hästens dagliga skötsel och persedelvård. Sista kvällen grillar vi och har aktiviteter, för er som vill finns det övernattning* under enklare former.
LÄGER NR: 1B TÄV LÄGER FRÅN GR. 2 ? TRÄN GR. II (4-DAGAR, 6 PL.) Christel
För dig som rider i Gr. 2, Ridskolan och hopptränat på Ponnylyckans hoppträningar eller Hyr.
För er som vill tävla, lägret kommer erbjuda kunskap om det mesta som rör tävling.
Genomgång av TDB, lastträna hästen, hur rider jag fram, hur skall jag förbereda mig och hästen.
Vi åker och tävlar en CR i hoppning (2 starter/ekipage). En av kvällarna grillar vi och har aktiviteter, övernattning* under enklare former finns. Obs! Tävlingskostnaden, trp hyra, bensin och anmälningsavgift ingår INTE i lägeravgiften. Vi kommer behöva några föräldrar som hjälper till att köra transport.
LÄGER NR: 2B TÄVLINGSLÄGER FÖR DRESS SPECIAL II
(6-DAGAR, 4 PL) Christel
LÄGER NR: 3B FÖRBEREDANDE TÄV. LÄGER
(4-DAGAR, 6 PL)
Här får du kunskap om det mesta runt att tävla, förbereda hästen och dig själv, att anmäla, att lasta hästen, hur går det till på tävlingen. Sista dagen gör vi som ?riktig? tävling härhemma, en dressyrstart och en hoppstart , med dressyrdomare utifrån. Grupp om två i vissa pass. *
LÄGER NR: 2C + 3C BOM/HOPP ÖVNING & GRUNDRIDNING (2 DAGAR, 9 PL)
Från Nyb Trav med Ledare ? Gr. 2. 2 ridlektioner/dag en ute ritt och en i paddocken/manegen, praktiska teoripass 2 ggr/dag i sadla - tränsa. Du får utökad kunskap i hästens skötsel - foder, samt praktisk teori kring detta samt persedelvård. Mycket tid kommer läggas på säker hästhantering, hur fungerar hästen., hålla, leda och sitta upp/av, kunna ställa in stigläder mm. gruppindelning om stor kunskapsskillnad. Förälder är välkommen att vara med hela eller delar av lägret. Avslutning med tårtkalas på lördag ef.
LÄGER NR: 2D VUXENLÄGER (2 DAGAR, 9 PL.) Christel
I första hand för er som rider i Ponnylyckans vuxengrupp men kan bli plats över för andra också beroende på storlek ryttare-häst då antalet större ponnyer är starkt begränsat. 2 ridpass/dag.
Genomgång av häst-foder-skötselkunskap.
LÄGER NR: 4A & 4B BOMÖVNING & GRUNDRIDNING (1 DAG, 16 PL)
Dagridläger för dig som bara vill ha en dag på läger, lägerdeltagarna delas in efter utbildning 2 ridpass/dag. Förälder är välkommen att vara med hela eller delar av dagen (man kan anmäla till båda dagarna).