JULEN OCH VT-21

2020-11-30

Sista rid dagen på HT-20 är söndag 20/12.
Första rid dagen på VT-21 är måndag 11/1.
Anmälnings lapparna för extra julaktiviteter tas ner 10/12 och fakturorna skrivs inom kort.
Fakturan skall vara betald innan aktiviteten, checka noga en extra gång att du är uppskriven på rätt ställe/kommit med som reserv.
Prishöjning kommer ske på alla grupper med 10 kr/tillfälle VT-21.
Extra vuxna och syskon/kompisar skall fortfarande vara kvar hemma!