COVID uppdatering Ponnylyckan 210114

2021-01-14

2021-01-13 Med pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 kommer krav och skyldigheter för bl a idrottsanläggningar.
Ridskoleverksamheten kan fortgå utifrån en rekommendation att, i möjligaste mån, anpassas till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal.
Ridskolan har dessutom att ta hänsyn till djurskyddslagen. Hästarna kan inte lämnas utan tillsyn. De kräver omvårdnad, motion och mat flera gånger om dagen, alla årets dagar.
Ridskolans personal är en garanti för både säkerhet och djurskydd, men verksamheten behöver kompletteras av vuxna. Dels för att stötta barn i hästhanteringen, dels för att hästar dagligen behöver motioneras av vuxna för att vara trygga i verksamheten.
Barn behöver stöd av vuxna för att hantera hästen innan och efter ridningen. Barn kan behöva stöd in och ut ur ridhus eller paddock, utrustning måste tas om hand, stall och kringbyggnader måste skötas.
Vi vill såklart att så många som möjligt ska kunna komma till stallet för att rida och skärper därför även våra regler för att stallmiljön ska bli så säker som den kan bli.
Alla behöver hjälpas åt med följande:
- Vid förkylnings- eller sjukdomssymtom får du inte komma till stallet. Om du umgås med personer i riskgrupp bör du stanna hemma.
- Endast elever som inte kan iordningsställa hästen får ha en medhjälpare i stallet och bara under tiden för iordningställandet.
- Endast elever som behöver ledare under ridlektion får ha medföljare till stallet.
- Stanna på anläggningen så kort tid som möjligt, kom strax innan lektionsstart (i tillräckligt god tid för att hinna göra iordning hästen för ridning) och åk hem så fort du är klar.
- Använd handskar.
- Vid toalettbesök vätta händerna noggrant, länge med tvål, varmt vatten, torka med torkypapper och avsluta med att sprita dina händer, torkypappret slänger du i stora sopkärlet under trappan till loftet.
- Vid uppropet stå utanför i möjligaste mån, hästarnas borstar står i eller utanför boxen.
- Nya rutiner för grupperna med skötsel tills vidare med skötsel innan ridning har ridläraren tränsat hästarna så eleven borstar av och sadlar och efter ridning sadlar eleven av och borstar, det blir då färre moment och mindre trängsel eftersom sadlarna hänger framme vid hästarna.
- Visa respekt och håll avstånd till varandra!
Frågor rörande ridskoleverksamheten besvaras via mail till christel@ponnylyckan.se