Sommarläger, hög tid att anmäla!

2022-04-29

Nyinsatta läger är två ef-kv läger för de mindre barnen, då många kan vara bortresta senare delen av juni så finns chansen under v. 25 att gå på läger med mindre grupp, ett bra tillfälle att lära sig mer!
1A). 1 20-21/6 mer info på anslagstavlan.
1A) 2 22-23/6
Följande platser finns idag men kan ändra sig fort:
1B). 220620-220623 Gr.1+ - Gr.2, 4-dgr = 1 pl
2A). 220626-220630 Gr.1+ - Gr.2, 5-dgr = 1 pl
2B). 220626-220630 Nyb trav s/galopp ? Gr.1, 5-dgr = 2 pl
2C). 220702-220703 Nyb trav s/galopp - Gr.1, 2-dgr = 5 pl
2D). 220702-220703 Ny nyb - Nyb trav s- (ej galopp), 2-dgr pl finns
3A). 220704-220707 Nyb trav s/galopp - Gr.1, 4-dgr = 5 pl
3B). 220704-220707 Nyb trav s - Nyb trav s/galopp, 4-dgr = 4 pl
4A). 220708-220710 Nyb trav m ledare ? Nyb trav s/g 3-dgr pl finns
4B). 220708-220709 Ny nyb ? Nyb trav s (ej galopp) 2-dgr = 4 pl